محصولات/ شیشه های نشکن

 

شیشه های نشکنبه شیشه هایی اتلاق می گردد که با اعمال فرآیند حرارتی بر روی شیشه های معمولی تولید می شوند و این گونه شیشه ها مقاومت بیشتری در برابر ضربه، فشار و حرارت دارند.

 لازم به ذکر است که شیشه های تولیدی شرکت زرین شیشه مطابق استاندارد (ASTMC1048) و استاندارد ملی ایران می باشند.

 

ضخامت

Min Size

Max Size

4 mm 250 mm x 100 mm 2440 mm x 2000 mm
5mm x 19mm 250 mm x 100 mm 3900 mm x 2440 mm

شیشه های نشکن